Gaelscoil Éadan Doire

Gaelscoil Eadan Doire CrestBunaíodh Gaelscoil Eadan Doire i 2008 agusbhog an scoilar fad isteachinafoirgneamhnuaiMeánFómhair 2014. Í Gaelscoil Éadan Doire is scoilchaitliceachfaoin ‘bhforasPatrúnachta’. Freastalaíonnpáistí ó NaíonáinBheaga go Rang a Séaranscoil.

Gaelscoil Éadan Doire was founded in 2008 and the school moved into their new building in September 2014. Gaelscoil Éadan Doire is of Catholic denomination under the patronage of ‘An ForasPatrúnachta’. Children attend the school from Junior Infants through to Sixth Class
Seoladh: Gaelscoil Éadan Doire, Cill Anna, Éadan Doire, Co. UíbhFhailí.
Fón: 046 9773322
Ríomhphoist: oifig@gseadandoire.ie / www.gseadandoire.ie
Príomhoide: Póla Ní Chinnsealaigh
Rúnaí: Oonagh Ní Laoire

Gaelscoil Eadan Doire
Back to Schools