Gaelscoil Éadan Doire

  Gaelscoil Eadan Doire Crest

Tá Gaelscoil Éadan Doire ar an bhfód ó 2008 agus ar láthair bhuan ó bhí 2014 ann. Is scoil de sainspioraid caitliceach í leis an bhForas Pátrúnachta mar Phátrún uirthi. An phríomhaidhm atá ag an scoil ná sároideachas a chur ar fáil trí mheán na Gaeilge agus grá don nGaeilge mar theanga bheo a chothú sna páistí agus cúltúr na Gaeil a roinnt le clainnte de chuile chúlra, cine agus creidimh.Tá páirt lárnach ag tuismitheoirí Ghaelscoil Éadan Doire i gcúrsaí scoile agus an-stóir ag an scoil in ionchur a pobal.

 Gaelscoil Éadan Doire is a Catholic ethos school under the auspices of An Foras Pátrúnachta. Founded in 2008, it moved to its current permanent location in 2014. The school aims to provide an inclusive and holistic education through the medium of Irish and to share Gaelic culture while also celebrating other creeds and cultures. Parents have a central involvement in the school, which in turn places great value in the power of its community.

 

Principal: Dónal Ó Grádaigh

Secretary: Denise Ní Áinle

Contact No: 046 9773322

Website: www.gaelscoileadandoire.com

Email Address: oifiggseadandoire@gmail.com

Twitter: @DoireEadan

Instagram: @gaelscoileadandoire

Gaelscoil Eadan Doire

Back to Schools